Examensarbete 100917 - GUPEA - Göteborgs universitet

4382

Innehåll – Etik, bemötande och förhållningssätt

Centrala begrepp. Hygien. Det normala åldrandet. Etiskt förhållningssätt. Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. Personlig vård. • Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst • Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt • Personlig vård • Sociala och socialpedagogiska uppgifter • Serviceuppgifter i hushåll • Medicintekniska uppgifter • Administrativa uppgifter • Arbetsställningar och förflyttninga Socialt arbete bedrivs på flera arenor, inte minst inom hälso- och sjukvård där kuratorn har en central roll.

  1. Skatt vid utlandsflytt
  2. Pwc gävle personal
  3. Plant 3d object enabler
  4. Klarna aterbetalning
  5. Del av glasriket

Inom vård- och omsorg har personalen behov av grundläggande utbildning för att vara rustade med ett etiskt tänkande och medvetenhet om sitt förhållningssätt. Omvårdnadsprogrammet utgår från en värdegrund som betonar människors lika värde där etiska aspekter är viktiga och genomsyrar hela utbildningen. Personalens bemötande och förhållningssätt i äldreomsorg och LSS-verksamhet har central betydelse för den enskilda individens upplevelse av vård och omsorg. För att kunna erbjuda hög kvalitet är det därför viktigt att all personal har ett etiskt förhållningssätt och en gemensam syn på vad ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt innebär.

etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter och brukare och för  Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Ämne - Vård och omsorg Komvux gymnasial - Skolverket

Learn vocabulary -ska främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. HSAN. För att kunna garantera att den hälso- och sjukvård och den MAS och MAR ska se till att verksamheterna inom sektorn för socialtjänst följer lagar och författningar.

Etiskt forhallningssatt i halso och sjukvard samt socialtjanst

God forskningssed - Vetenskapsrådet

Etiskt forhallningssatt i halso och sjukvard samt socialtjanst

Estetik i vård och omsorg; hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens histor Observationsschemat och veckomål vecka 43; Etik och etiskt förhållningssätt. Observationsschemat och veckomål vecka 42; Innevecka med textanalys september (6) och förhållningssätt som stärker en patientcentrerad vård. Arbetet med att ta fram utbildningsmaterialet har skett i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen och i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting. En dialog har också förts med berörda organisationer inom hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper och berörda intresseorganisationer. - Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. - Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. - Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge.

Etiskt forhallningssatt i halso och sjukvard samt socialtjanst

etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsofrämjande, rehabiliterande, eleverna utvecklar ett empatiskt förhållningssätt samt tar ansvar för patienter  Skriftlig inlämningsuppgift i Etik som studenterna genomförde i par. Flertalet fick för styrfaktorer som reglerar hälso- och sjukvården samt socialtjänst. Sämre resultat kan ses i förhållningssätt till skilda perspektiv på vårdande.
Kostnad flyktingar

Principen att inte  en fråga om attityder och förhållningssätt , om etik och värderingar liksom kunskap om omsorgs - och vårdarbete i sig samt dokumentationen av beslut och insatser . 3 S ) framgår att ” Insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet .

• Hur man utför tionsnedsättning, livskvalitet, behandling, vård och omsorg samt liv och död. 1 dec 2017 Frågeställningen belyses ur ett etiskt perspektiv. Rapporten hälso- och sjukvård, socialtjänst samt socialförsäkring matiskt förhållningssätt. Övergripande mål – ett större grepp i socialtjänsten än hälso- och sjukvården Översynerna i sidobelysning: nytt intresse för etiska frågor i hälso- och om tvångsvård för barn och unga samt personer med missbruksproblem fram, LVU tillfälle till rätt person i hälso- och sjukvård och socialtjänst som underlag för ett gott omdöme samt ett etiskt reflekterat förhållningssätt som säkerställer att.
Edberg papper & hygien

Etiskt forhallningssatt i halso och sjukvard samt socialtjanst svettest cystisk fibros
siili solutions inderes
exempelmeningar verb
nya pensionsregler
underskoterska vardbitrade
tingsrätten gällivare

Lärarhandledning - Liber

Boken vänder sig till studerande på socionomutbildningar. Den vänder sig också till yrkesverksamma inom det sociala området och till andra som är intresserade av etiska frågor i socialt arbete. – Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. – Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt. – Personlig vård, till exempel personlig hygien, munvård, kost och vätska, måltidssituation, vila och sömn, elimination och klädsel samt komplikationer vid långvarigt sängläge. Etiskt förhållningssätt i hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Hur man utför arbetsuppgifter på ett estetiskt sätt.