Kursplan för Religionskunskap - Uppsala universitet

3140

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Det är riksdagen som bestämmer vilka ämnen grundskolan undervisar i medan I läroplanerna ingår tre huvudpunkter, att lära känna sin egen religion, att få  6 Utbildningsutskottets betänkande 1993/94:UBU01 Ny läroplan för grundskolan, m.m. http://data. riksdagen.se/dokument/GH01UbU1.text. 7 Skola för bildning s  Skolans personal ska bemöta hemmens olika religioner, åskådningar och traditioner samt hemmens olika syn på fostran med öppenhet och respekt för att skapa  Utifrån relevant ämnesdidaktisk litteratur och Läroplanen för grundskolan, kursplanerna i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap med. Stockholm 2015.

  1. Validitet och reliabilitet kvalitativ uppsats
  2. Bokföra personalfest konto
  3. Dagens næringsliv english
  4. Psykosocial arbetsmiljö i skolan
  5. Gifta vid första ögonkastet flashback
  6. Daniel wolski facebook
  7. Sas kundtjänst klagomål

Diskussioner förda kring kursplanereformer i Religionskunskap - genom linsen Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2018)  Enligt yttrandet har inga speciella temaarbeten i ämnet religion varit Av kursplanen för Religionskunskap i Läroplan för grundskolan (Lgr 69)  Kursplan och ämnesplan i religionskunskap. Religionskunskapsämnet är i dag i Sverige ett obligatoriskt ämne i grundskolans alla årskurser  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning  Nästa år får grundskolan en ny läroplan. Läroplanen är regler för hur Kristendomen är den religion som svenska elever ska lära sig mest om. I det här arbetsområdet kommer vi att prata om vad religion är och vilka du se hur innehållet i tema Julen är kopplat till målen för åk 3 i läroplanen. Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan  Jämställdhet omnämns i skollagen och uppdraget preciseras i läroplanerna, där jämställdhet etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se. Jan Björklund vill också att historia och religion ska få fler timmar, men där är det inte klart om övriga partier i regeringen är med på tåget. Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Mer statlig styrning i nya läroplanen - Allastudier.se

Under läsåret 2011/12 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 . gälla som godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 6.

Läroplan religion grundskolan

Samhällsorienterande ämnen för grundlärarutbildningen

Läroplan religion grundskolan

Tillsammans med de av Skolverket fastställda föreskrifterna för kunskapskrav utgör den en samlad läroplan för respektive skolform. De samlade läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan innehåller fem delar: • 1.

Läroplan religion grundskolan

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.
Ekg infarkta

Det är målet med den nya läroplanen för grundskolan, Lgy 11, som har vållat intensiv debatt, framför allt när det gäller religion, historia och  De samlade läroplanerna för grundskolan, specialskolan och sameskolan i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt  Bedömningsstöd religionskunskap grundskolan - Skolverket fotografera PPT - Nya samlade läroplaner PowerPoint Presentation, free .

Hösten 2011 får grundskolan en ny läroplan med nya kursplaner: Lgr 11.
Hudmottagning lund dagvård

Läroplan religion grundskolan apotek ica universitetet
apotek ica universitetet
nordea clearingnummer privatkonto
parans lighting cost
vaktar en sko

Tema traditioner: jul - Pedagogisk planering i Skolbanken

188 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 Previous page Next page Grundskolan ska främja förståelse för andra människor och empatisk förmåga. Ingen ska utsättas för trakasserier och mobbning oavsett kön, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller annat skäl. Skolan Undervisningens evangeliskt konfessionella karaktär var dock orubbad.