Stockholms läns landsting - Region Stockholm

4424

Giftfri miljö - saker företag kan göra - Sveriges miljömål

På kemi.se använder vi kakor (cookies) för att löpande förbättra webbplatsen. Välj inloggning. För att kunna logga in måste du först välja vilken typ av identifikation du vill använda. Du kan läsa mer om de båda typerna nedan. E-post: kemi@kemi.se Postadress: Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter.

  1. Chalmers studentlägenheter
  2. Sommar i varmland
  3. Bar lock for sliding glass door
  4. Direktavkastning fastighet
  5. Psykologutbildning danmark

Handlingsplan för en giftfri vardag  Användning av kemiska produkter i kommunens verksamheter . www.kemi.se/prio-start/kriterier/oversiktstabell, www.kemi.se/prio-start/kriterier/prio-. av kemiska produkter samt kriterier för ämnen i Kemikalieinspektionens PRIO-databas. Kemikalieinspektionens PRIO-databas (se www.kemi.se för detaljer). mhk@gotland.se www.gotland.se/mhk möjligt, ska kemiska produkter ersättas med mindre farliga produkter. Om du för hjälp vid produktval: http://prio.kemi.se. h.ps://www.kemi.se/lagar-och-regler/reach-forordningen/reach-och-varor.

Den är uppdaterad grafiskt och även fler ämnen har lagts till i själva databasen.  Även kriterierna har fått en genomgång så både för utfasning och riskminskning har det skett förändringar och fle PRIO database (P) Web-based database developed by the Swedish Chemicals Agency containing examples of hazardous substances 6.

Hur jobbar vi inom miljöskydd

PRIO-databasen (PRIO) Webbaserad databas med exempel på farliga ämnen, framtagen av Kemikalieinspektionen 6. Reach-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och inrättande av en europeisk kemikalie - myndighet www.kemi.se PRIO- a tool that facilitate for industry to practice precaution Johanna Lissinger Peitz KEMIKALIEINSPEKTIONEN l SWEDISH CHEMICALS INSPECTORATE M.Sc Environmental Management and Policy l Senior Technical Officer l P.O. Box 2 l SE-172 13 SUNDBYBERG, Sweden Tel +46 8 519 411 00 l Direct +46 8 519 41 270 byggvarubedomningen.se 7 Byggvarubedömningens Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter Version 5.0. Ett korrekt, fullständigt* ifyllt intyg krävs för möjlighet att uppnå nivå Rekommenderas gällande ämnesinnehåll, dömning av bioackumulerbarhet finns i Kemikalieinspektionens regler (www.kemi.se).

Prio kemi.se

farliga ämnen

Prio kemi.se

3 För potentiellt PBT finns kriterier enligt PRIO (se www.kemi.se), som kan användas som underlag vid en eventuell PBT-klassificering 4Låga halter kvicksilver som inte tillsatts avsiktligt i något led faller utanför förbudet. Med låga halter menas en förekomst av 2,5 mg eller mindre per kg. Vägledning Miljöavdelningen Kalmar kommun 2013-01-16 Rev 2013-03-01 Vägledning – Kemikalieförteckning Denna vägledning är tänkt som en hjälp för att lättare kunna fylla i en kemikalieförteckning.

Prio kemi.se

Klorparaffiner indelas i kort-, mellan- och långkedjiga beroende på kolkedjans längd. Kortkedjiga har 10 till 13 kolatomer, mellankedjiga 14 till 17 kolatomer och långkedjiga har fler än 17 kolatomer. Den 6/10 lanserade Kemikalieinspektionen (KEMI) en ny version av sin PRIO-databas. Den är uppdaterad grafiskt och även fler ämnen har lagts till i själva databasen. Även kriterierna har fått en genomgång så både för utfasning och riskminskning har det skett förändringar och fler kriterier har tillkommit. PRIO –ett verktyg för substitution Substitutionscentrum.se • Verktyget med guide i fyra steg: 1.
Bra skoldator

1 Uses . Hexachlorobutadiene has been used within different industrial applications, such as a solvent in chemical products for textiles, in chlorine production, as an intermediate in rubber production, as a hydraulic fluid and in production of lubricants. Om kemikalien innehåller ämnen som ska utfasas, enligt PRIO, ska en plan för utfasning finnas med i miljörapporten, alternativt skickas till Stockholm Vatten!

Du kan läsa mer om de båda typerna nedan. E-post: kemi@kemi.se Postadress: Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter.
The world end with you

Prio kemi.se militär enhet
dentists in my area
jysk upplands vasby oppettider
ud presstjanst
interaction designer göteborg

Hur jobbar vi inom miljöskydd

Den är uppdaterad grafiskt och även fler ämnen har lagts till i själva databasen.  Även kriterierna har fått en genomgång så både för utfasning och riskminskning har det skett förändringar och fle • PRIO-databasen är en exempeldatabas med ca 5000 farliga ämnen (kriterierna bygger på harmoniserad klassificering enligt bilaga Vl till CLP-förordningen) att fasa ut. Är uppdelade på två prioritetsnivåer: Utfasnings- och prioriterade riskminskningsämnen • Inkluderar allmänkemikalier ej bekämpningsmedel Välj inloggning. För att kunna logga in måste du först välja vilken typ av identifikation du vill använda. Du kan läsa mer om de båda typerna nedan. E-post: kemi@kemi.se Postadress: Kemikalieinspektionen Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta Fler kontaktuppgifter. Flödesanalyser finns för de ämnen som är listade nedan i alfabetisk ordning. Du kan välja att visa alla ämnen eller använda sökfunktionen för denna sida.