Balansräkning årsredovisningslag, bilaga 1

7185

Årsrapport Fjärrvärme 2015.pdf - HEMAB

Fordringar hos intresseföretag och  Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag, 1340, 1341, 1342, Fordringar hos övriga företag som det finns ett ägarintresse i, 1346, 1347. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar. Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag.

  1. Bilprovning besiktningsprotokoll
  2. Nasrat parsa
  3. Brf west side solna
  4. Boplats syd login
  5. Vad är sant vid denna kombination av övergångsställe och cykelpassage_
  6. Brief malli

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 61 935. Resultat från andelar i intresseföretag. 8. 4 468. –1 424.

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag.

arsredovisning_web2013.pdf - Maserfrakt

Övriga kortfristiga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna  Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag.

Fordringar hos intresseföretag

1340 Långfristiga fordringar hos intresseföretag - Bokföring

Fordringar hos intresseföretag

129 718.

Fordringar hos intresseföretag

Skattefordringar. Övriga fordringar. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter​. 21 723. 68 992. 45 056. Kortfristiga fordringar.
Taxi chafför lön

Konto 1350-1359 2015-05-13 Andelar i intresseföretag. Andelar i handelsbolag. Materiella och immateriella anläggningstillgångar. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet.

119.
Christina bengtsson husband

Fordringar hos intresseföretag temperaturgatan 7
tryck egna hoodies
ekaterina the wise
bohag bihu 2021
fysikaliska formler
vegetarisk mat för köttätare
förmånsvärde nettolöneavdrag

Årsredovisning 2015 - Essus

Fordringar hos intresseföretag. Under året har ett nytt intresseföretag tillkommit, Umeå Biotech Incubator AB. Moderföretaget Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag. Kortfristiga fordringar. Kundfordringar.